Ťažká hypofosfatemická osteomalácia ako komplikácia antivirotickej liečby hepatitídy B: kazuistika


Autoři: Škamlová Martina 1,2;  Skladaný Ubomír 1;  Kmečová Zlata 1
Působiště autorů: Department of Internal medicine II of Slovak Medical University, F. D. Roosevelt University Hospital in Banská, Bystrica, Slovakia 1;  Department of Rheumatology, Medical Faculty of Slovak Medical University and National Institute of Rheumatic, Diseases, Piešťany, Slovakia 2
Vyšlo v časopise: Clinical Osteology 2021; 26(1): 22-28
Kategorie: Kazuistiky

Souhrn

Chronická antivirotická liečba adefovirom a jemu príbuznými liekmi (tenofovir, cedofovir) je potencionálna príčina ťažkej hypofosfatemickej osteomalácie. Uvádzame popis prípadu 68-ročnej pacientky s chronickou hepatitídou typu B, dlhodobo na antivirotickej liečbe adefovirom. Prítomná generalizovaná kostná algia, pokles výšky, svalová adynamia. Postupne sa manifestovali subkapitálne fraktúry oboch femurov, fraktúry panvy, rebier, metatarzov, multietážové vertebrálne fraktúry. Laboratórne nálezy pozostávali z ťažkej hypofosfatémie, normokalcémie, ľahkej hypokalémie a významnej elevácie ALP (alkalickej fosfatázy). Močový nález tvorila proteinúria a glykozúria. Denzitometricky v pásme miernej osteoporózy. Celotelová gamagrafia skeletu preukázala početné ložiská zvýšenej osteogenézy. Bola vyslovená suspekcia na hypofosfatemickú osteomaláciu ako dôsledok adefovirom indukovanej tubulopatie s excesívnou stratou fosfátov. Terapia pozostávala zo zmeny antivirotickej liečby, suplementácie fosfátov, vitamínu D a vápnika per os. Následný priebeh bol charakterizovaný postupným zlepšovaním klinického, laboratórneho aj morfologického nálezu.

Klíčová slova:

adefovir – hypofosfatémia – osteomalácia – tubulopatia


Zdroje
 1. Holick MF. Osteomalacia and rickets. In: Hochberg M, Silman A et al (eds). Rheumatology. 5th ed. Mosby Elsevier: 2010: 1997–2006. ISBN 978–0323065511.
 2. Masaryk P. Osteomalácia a rachitída. Via Pract 2009; 6(1): 13–15.
 3. Lane NE. Metabolic Bone Disease. In: Firestein G, Budd R (eds) et al. Kelley´s Textbook of Rheumatology. Vol 2. 9th ed. Elsevier: 2013: 1660–1679.
 4. Earle KE, Seneviratne T, Shaker J et al. Fanconi’s Syndrome in HIV+ Adults: Report of Three Cases and Literature Review. J Bone Miner Res 2004; 19(5): 714–721. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1359/jbmr.2004.19.5.714>.
 5. Girgis CM, Wong T, Ngu MC et al. Hypophosphataemic Osteomalacia in Patients on Adefovir Dipivoxil. J Clin Gastroenterol 2011; 45(5): 468–73. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1097/MCG.0b013e3181e12ed3>.
 6. Kim DH, Sung DH, Min YK. Hypophosphatemic osteomalacia induced by low-dose adefovir therapy: focus on manifestations in the skeletal system and literature review. J Bone Miner Metab 2013; 31(2): 240–246. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s00774–012–0384-y>.
 7. Mateo L, Holgado S, Mariñoso ML, et al. Hypophosphatemic osteomalacia induced by tenofovir in HIV-infected patients. Clin Rheumatol 2016; 35(5): 1271–1279. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s10067–014–2627-x>.
 8. Hadziyannis SJ, Tassopoulos NC, Heathcote EJ et al. Adefovir Dipivoxil for the Treatment of Hepatitis B e Antigen–Negative Chronic Hepatitis B. N Engl J Med 2003; 348(9): 800–807. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa021812>.
 9. Hadziyannis SJ, Tassopoulos NC, Heathcote EJ et al. Long-Term Therapy with Adefovir Dipivoxil for HBeAg-Negative Chronic Hepatitis B. N Engl J Med 2005; 352(26): 2673–2681. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa042957.>.
 10. Ha NB, Ha NB, Garcia RT et al. Renal dysfunction in chronic hepatitis B patients treated with adefovir dipivoxil. Hepatology 2009; 50(3): 727–734. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/hep.23044>.
 11. Ho ES, Lin DC, Mendel DB et al. Cytotoxicity of Antiviral Nucleotides Adefovir and Cidofovir Is Induced by the Expression of Human Renal Organic Anion Transporter 1. J Am Soc Nephrol 2000; 11(3): 383–393.
Štítky
Biochemie Dětská gynekologie Dětská radiologie Dětská revmatologie Endokrinologie Gynekologie a porodnictví Interní lékařství Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Radiodiagnostika Rehabilitační a fyzikální medicína Revmatologie Traumatologie Osteologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se