Očkovanie proti COVID-19 a liečba osteoporózy


Autoři: Payer Juraj;  Kužma Martin;  Sls Jackuliak Za Somok Peter
Vyšlo v časopise: Clinical Osteology 2021; 26(1): 6
Kategorie: Doporučené postupy

Odborné spoločnosti American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR), American Association of Clinical Endocrinology (AACE), Endocrine Society, Euro­pean Calcified Tissue Society (ECTS), the International Osteoporosis Foundation (IOF), a National Osteo­porosis Foundation (NOF) vydali 9. 3. 2021 usmernenie na postup pri očkovaní proti COVID-19 v súvislosti s liečbou pacientov s osteoporózou: www.asbmr.org (<https://www.asbmr.org/about/statement-detail/joint-guidance-on-covid-19-vaccine-osteoporosis>).

Koalícia odborných spoločností priznáva úvodom nedostatok údajov, aby mohla poskytnúť jasné usmernenie. Odporúčania teda vychádzajú predovšetkým ako názory expertov (tzv. expert opinion).

Všeobecné odporúčania:

  • Zdá sa, že osteoporóza per se nezvyšuje riziko infekcie alebo komplikácií COVID-19.
  • Všeobecné opatrenia manažmentu osteoporózy by sa nemali prerušiť v čase alebo po očkovaní proti COVID-19.
  • Nie sú dôkazy o tom, že by akákoľvek liečba osteo­po­rózy zvyšovala riziko alebo závažnosť infekcie COVID-19, menila priebeh ochorenia alebo zasahovala do účinnosti alebo profilu vedľajších účinkov očkovania proti COVID-19.
  • Vzhľadom na súčasnú obmedzenú dostupnosť vakcín proti COVID-19 je vhodné uprednostniť očkovanie pred možnými miernymi zmenami v štandardných režimoch liečby osteoporózy.

Konkrétne odporúčania:

Perorálne bisfosfonáty (alendronát, rizedronát, ibandronát)

Koalícia odporúča, aby sa v perorálnych bisfosfonátoch pokračovalo bez prerušenia alebo oneskorenia podania aj u pacientov, ktorí sú očkovaní proti COVID-19.

Intravenózne bisfosfonáty (kyselina zoledrónová, ibandronát)

Koalícia odporúča týždenný interval medzi infúznou aplikáciou intravenózneho bisfosfonátu a očkovaním proti COVID-19. Tým je možné rozlíšiť medzi eventuálnymi reakciami akútnej fázy, ktoré sú výsledkom podania intravenózneho bisfosfonátu, a nežiadúcimi prejavmi očkovania proti COVID-19.

Denosumab

Koalícia odporúča medzi liečbou denosumabom a očkovaním proti COVID-19 interval 4 až 7 dní, tak aby sa zohľadnil možný výskyt reakcií v mieste vpichu pri ktorejkoľvek liečbe. Alternatívne je možné liečbu denosumabom podať do kontralaterálneho ramena alebo do alternatívneho miesta (brucho alebo horná časť stehna), ak je potrebné jeho podanie súbežne s vakcínou proti COVID-19. Odporúča sa, že načasovanie podania denosumabu sa môže mierne upraviť, tak aby sa zohľadnilo načasovanie očkovania. Podanie denosumabu by sa ale nemalo odkladať o viac ako 7 mesiacov od predchádzajúcej dávky.

Teriparatid, abaloparatid (nie je dostupný v SR)

Koalícia odporúča, aby sa u pacientov očkovaných proti COVID-19 pokračovalo v liečbe teriparatidom aj abaloparatidom bez prerušenia.

Romosozumab (nie je dostupný v SR)

Koalícia odporúča medzi podaním injekcie a vakcináciou proti COVID-19 interval 4 až 7 dní. Alebo, ak sa vakcína proti COVID-19 podáva súbežne, aby sa zvážilo podanie romosozumabu do brucha.

Raloxifén

Spoločnosti odporúčajú, aby sa v liečbe raloxifénom pokračovalo aj u pacientov očkovaných proti COVID-19 bez prerušenia.

Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí (SOMOK) sa plne stotožňuje s uvedeným postupom a odporúča ho uplatňovať v dennom klinickom manažmente pacienta s osteoporózou.

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

payer@ru.unb.sk

www.somok.sk

Received | Doručeno do redakce | Doručené do redakcie 10. 3. 2021

Received | Doručené do redakcie | Doručeno do redakce 10. 3. 2021


Štítky
Biochemie Dětská gynekologie Dětská radiologie Dětská revmatologie Endokrinologie Gynekologie a porodnictví Interní lékařství Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Radiodiagnostika Rehabilitační a fyzikální medicína Revmatologie Traumatologie Osteologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se