Editorial


Vyšlo v časopise: Clinical Osteology 2020; 25(3): 106
Kategorie: Editorial

Milí priatelia,

dovoľte mi, aby som Vás privítal na 23. kongrese slovenských a českých osteológov. Za miesto kongresu sme tento rok zvolili Bratislavu. Veríme, že všetci oceníme jej dostupnosť pre účastníkov z oboch krajín, ako i výborné podmienky pre úspešný a pohodový priebeh nášho stretnutia.

Žijeme bizarnú, až apokalypticky surrealistickú dobu a COVID-19 pochopiteľne ovplyvňuje i rozsah a charakter kongresu. Po dlhých debatách predstaviteľov oboch výborov sme sa však rozhodli kongres realizovať v štandardnej forme. Logickou súčasťou tejto varianty je prísne dodržiavanie všetkých hygienických noriem a obmedzení.

Snažili sme sa pripraviť program, ktorý reflektuje problematiku osteoporózy a meta­bolických ochorení skeletu v čo najširšom svetle aktuálnych poznatkov. Na úvod odznie Blahošova prednáška, ktorá bude tento rok venovaná diferenciálnej diagnostike nízkej kostnej denzity u premenopauzálnych žien. Odborný blok venovaný sekundárnej osteoporóze zahŕňa okrem už štandardne známych nefrologických, gastrointestinálnych a onkologických ochorení aj novú tému na našich kongresoch – tému sexuality a kostných ochorení. Tento rok sme ako jednu z nosných tém zvolili i pediatrickú osteológiu. V rámci dvoch blokov venovaných pediatrii bude prezentovaná prednáška nášho dlhoročného priateľa prof. Gerolda Holzera z Viedne na tému kostného zdravia u onkologicky chorých detí. Blok reumatológie demonštruje úzky vzťah medzi reumatologickými ochoreniami a osteoporózou. Súčasťou bloku je i prednáška venovaná ortodontickej liečbe u pacientov liečených antiresorpčnou medikáciou – téma, ktorá je stále kontroverzná a často i konfrontačná. Nepochybne prezentácia odporúčaní stomatologickej spoločnosti budú pre celé auditórium prínosom. Ako každoročne samostatné bloky sú venované liečbe osteoporózy a programu prevencie zlomenín Fracture Liaison Service (FLS). Správne a rozšírené FLS v rámci jednotlivých regiónov je dnes optimálnou možnosťou redukcie najmä recidivujúcich osteoporotických zlomenín. Samostatný blok sme venovali aj problematike COVID-19. Okrem všeobecných údajov zameraných na slovenskú realitu budú prezentované i odporúčania ako pristupovať k pacientovi s osteoporózou počas hrozby koronavírusu.

Som nesmierne hrdý, že napriek obmedzeniam poctia náš kongres viacerí zahraniční prednášajúci. Dr. Peter Bernecker, prezident Rakúskej osteologickej spoločnosti (Austrian Bone and Mineral Society) a náš spolupracovník a priateľ prof. Heinrich Resch budú prezentovať prehľadové i originálne výsledky z viacerých oblastí klinicky orientovanej osteológie. Prof. Didier Hans zo Švajčiarska a prof. Vladyslav Povoroznyuk z Ukrajiny budú venovať svoju pozornosť aktuálnym témam, ako sú sarkopénia a kvalita kostí.

Ako je dlhoročným zvykom, organickou súčasťou programu sú aj viaceré odborné sympózia podporené edukačnými grantmi farmaceutických spoločností. Ich program je v súlade so zameraním kongresu a pod garanciou odbornej spoločnosti.

Z vyššie uvedených dôvodov tento rok nebude súčasťou kongresu Sekcia sestier a denzitometrických operátorov. Verím, že po ďalšie roky sa táto Sekcia opäť objaví na našich konferenciách.

Abstrakty všetkých prác sú publikované v našom spoločnom časopise Clinical Osteology. Vďaka vydavateľstvu Facta Medica, menovite manželom Borisovi a Eliške Skalkovcom je časopis uvádzaný v databáze SCOPUS, čo umožňuje jeho šírenie v medzinárodnom meradle. I touto cestou si Vás dovoľujem vyzvať na publikovanie v ňom.

Ctené dámy, vážení páni, milí priatelia, dovoľte, aby som nám všetkým zaželal prežitie príjemných, zmysluplných a novými vedeckými poznatkami nabitých kongresových dní.

Váš

Juraj Payer

prezident kongresu


Štítky
Biochemie Dětská gynekologie Dětská radiologie Dětská revmatologie Endokrinologie Gynekologie a porodnictví Interní lékařství Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Radiodiagnostika Rehabilitační a fyzikální medicína Revmatologie Traumatologie Osteologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se