Editorial


Vyšlo v časopise: Clinical Osteology 2019; 24(3): 91
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vítám Vás na XXII. mezinárodním kongresu českých a slovenských osteologů. Vážíme si vašeho zájmu o obor klinické osteologie i skutečnosti, že jste se přijeli podělit o nové poznatky v našem oboru. V úvodu si připomeneme významnou osobnost nejen klinické osteologie, ale celé české, československé i mezinárodní medicíny, pana profesora Jaroslava Blahoše.

Výbory obou odborných společností se rozhodly pro připomenutí této významné osobnosti české, slovenské i světové klinické osteologie, pana prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc., zřídit institut slavnostní „Blahošovy přednášky“. Přednáška je připomenutím profesora Blahoše a bude i oceněním aktivit přednášejícího a bude zařazena do programů každoročních společných kongresů SMOS a SOMOK.

Snažili jsme se připravit zajímavý a přínosný odborný program, který jistě zaujme každého, kdo v klinické osteologii pracuje či se o ni zajímá. Jako obvykle je program multioborový, podobně, jako je mezioborová i celá klinická osteologie. Prolínáme se a spolupracujeme s mnoha dalšími medicínskými disciplínami, tak jako naši pacienti netrpí „jen osteoporózou“, ale mají problémy a potíže v daleko širších oblastech medicíny. Již první blok odborného programu, věnovaný sarkopenii, frailty syndromu a vlivu věku je nesmírně významný – sarkopenie a frailty syndrom jsou velmi častou skutečností u našich pacientů, především těch v pokročilejším věku, a v mnoha případech může naše léčebné úsilí zhatit. Neméně závažná je otázka malignit – letos poprvé nechceme mluvit „jen“ o metastatickém postižení kostí, ale i o primárních kostních nádorech a kostních paraneoplastických projevech.

V problematice CKD-MBD, tedy souběžného postižení funkce ledvin a kostní tkáně, se postupně snažíme dopracovat k návrhu doporučených postupů diagnostiky a léčby kostního postižení, které může být velmi rozmanité. Připomeneme ale také kalcifylaxi, která by rovněž měla být předmětem společného zájmu nefrologů a osteologů. Diabetes, nutrice, další hormonální poruchy, diagnostické možnosti a limitace, novinky v terapii – to vše ke kongresu neodmyslitelně patří a vždy je sledováno s velkým zájmem.

Chci ale zmínit ještě tři body. Podařilo se nám zajistit účast špičkových zahraničních odborníků s velkým mezinárodním renomé a jsem hluboce přesvědčen, že jejich přednášky budou ozdobou kongresu. Nenechejte si je ujít! Velmi cenná je dále skutečnost, že se daří připravit i sekci věnovanou sestrám a že v ní mají i ony aktivní vystoupení. Není to jednoduché – finanční limitace zdravotnických zařízení spolu s likvidací nezbytného sbírání kreditních bodů pro NLP razantně snížily jejich účast na odborných akcích. Proto si velmi vážíme těch, které přijely – prokazují tak svůj zájem o obor a jeho rozvoj a určitě mají co říci k problematice denní praxe. Zazní také další sdělení k obtížně se rodícímu, ale nesmírně důležitému programu sekundární prevence zlomenin, spolu s výzvou, aby se do něj zapojilo co nejvíce pracovišť.

Kongres je samozřejmě také místem setkávání – nejen na přednáškách, ale i v diskusích, ať již v odborných blocích či v kuloárech nebo při společenských aktivitách. Nenechejte si diskusi ujít – je solí a kořením každého kongresu!

Žádný kongres se neobejde bez přítomnosti a podpory farmaceutických společností. Děkuji jim za to. Jsem si ale jist, že i pro ně je účast na kongresu přínosem. Možností seznámit se s tím, jaké jsou potřeby a perspektivy oboru, a společně s námi na jeho rozvoji pracovat.

Děkuji vám jménem organizátorů, ale i jménem výborů obou našich odborných společností, že jste přišli a že podporujete klinickou osteologii. Zaslouží si to!

Váš

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.

prezident kongresu


Štítky
Biochemie Dětská gynekologie Dětská radiologie Dětská revmatologie Endokrinologie Gynekologie a porodnictví Interní lékařství Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Radiodiagnostika Rehabilitační a fyzikální medicína Revmatologie Traumatologie Osteologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se