Chvála vzdělanosti


Vyšlo v časopise: Clinical Osteology 2018; 23(1): 4

Když před dvaadvaceti lety oficiálně vznikla Společnost po metabolická onemocnění skeletu v rámci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, měla už za sebou několik „přípravných let“ a řadu aktivit. Jedním z hlavních hybatelů a aktivátorů byl profesor Stanislav Havelka, skvělý revmatolog, ale i hudebník, básník – a především vizionář. Jestliže jeho hlavní vizí bylo dát vznik odborné společnosti, neoddělitelně ji spojoval s potřebou vlastního odborného publikačního média, odborného časopisu. Devadesátá léta byla přitom naplněna živými diskusemi, zda vůbec potřebujeme české časopisy, když už máme k disposici kvalitní zahraniční, kdo bude do českých psát (a co) a podobnými tématy.

Profesor Havelka ale za svou myšlenku založit časopis bojoval a přesvědčil celý tehdejší výbor, a hlavně – našel nakladatele, vydavatele a sponzora, který vznik Osteologického bulletinu umožnil. Celou historii i s poděkováními podrobně zpracoval pan profesor Bayer v posledním – čtvrtém čísle Osteologického bulletinu v roce 2017.

V duchu Stanislava Havelky jsme časopis podporovali, vydávali ve spolupráci se slovenskými kolegy, a posílali všem členům SMOS v rámci členského příspěvku. Ekonomicky to nebylo jednoduché – SMOS i SOMOK časopis dotovaly, ale složité to bylo především se získáváním kvalitních článků. Když nás pak dosavadní vydavatel seznámil se svými problémy, které mu neumožňují dále spolupracovat při vydávání časopisu, bylo potřeba učinit zásadní rozhodnutí a zodpovědět „hamletovskou otázku“.

Jsem moc rád, že jsme ji odpověděli slovem „být“. Obrovské díky patří všem, kteří tuto životní bitvu časopisu pomohli vyhrát – dosavadnímu vydavateli a podporovateli (tedy společnosti TRIOS a jmenovitě panu Tomáškovi), technickým redaktorkám (dámám Janovicovým), dosavadním členům redakční rady a vedoucím redaktorům, vedení slovenské i české odborné společnosti, všem autorům, kteří v Osteologickém bulletinu publikovali a vůbec ne v poslední řadě společnosti Facta Medica a jmenovitě panu dr. Borisi Skalkovi a paní dr. Elišce Skalkové, kteří se k našemu dílu aktivně přidali a v podstatě umožnili další existenci časopisu.

Rozhodující pro časopis však samozřejmě budou především kvalitní články a texty. Nedá se příliš předpokládat, že by výsledky velkých grantových studií a výzkumných prací autoři posílali do tuzemských časopisů – potřebují publikace v časopisech s impakt faktorem – a ten (zatím?) Osteologický bulletin či nyní časopis Clinical Osteology nemá. Přesto ale je a jistě bude cenným publikačním fórem. Má dobrou reputaci, je na odpovídajících „seznamech“, přinejmenším na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice Rady Vlády pro výzkum, vývoj a inovace (což umožňuje autorům publikované práce uvádět a evidovat jako vědecké články), ale především v excerpční databázi SCOPUS. Naší vizí a úkolem je zařazení do dalších mezinárodních databází, a především získání impakt faktoru. Podmínkou toho jsou ale kvalitní odborné texty a to, aby časopis žil se svými čtenáři a čtenáři žili se svým časopisem. Plně platí, že jaký si my všichni, redakční rada, vydavatel, autoři i čtenáři, časopis uděláme, takový ho budeme mít. Je velmi potřebným a vhodným publikačním fórem – výbory obou Společností v něm jistě budou publikovat svá odborná stanoviska a doporučení, která sem nepochybně patří. Určitě v něm budou i vlastní vědecké práce a přehledy s edukačním charakterem. Skvělými texty, čtenými s velkým zájmem, jsou kasuistiky – a těch zajímavých má jistě každý osteolog ze své ordinace dostatek – jen je sepsat a poslat.

Časopis Clinical Osteology budeme i nadále posílat všem členům SMOS i SOMOK a budou si ho moci přečíst, díky společnosti Facta Medica, i účastníci řady odborných akcí v oblasti interní medicíny, tak do něj pište! Není to „jen pro naplnění myšlenky profesora Havelky“, ale především pro náš obor, pro jeho existenci, růst a rozvoj a pro obecnou vzdělanost.

Tak ať se rozvíjí i Clinical Osteology!

Váš

Vladimír Palička

předseda výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu


Štítky
Biochemie Dětská gynekologie Dětská radiologie Dětská revmatologie Endokrinologie Gynekologie a porodnictví Interní lékařství Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Radiodiagnostika Rehabilitační a fyzikální medicína Revmatologie Traumatologie Osteologie

Článek vyšel v časopise

Clinical Osteology

Číslo 1

2018 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se