Ocenění špičkových odborníků a spolupracovníků Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Clinical Osteology 2023; 28(3): 49
Kategorie: Osobní zprávy


prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MPH, FRCP

Profesor Juraj Payer patří ke klíčovým osobnostem klinické osteologie, a to nejen na Slovensku nebo v Čechách. Všichni ho známe jako předsedu Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí (SOMOK), jako organizátora našich společných kongresů, skvělého přednášejícího a vynikajícího odborníka. V současnosti je děkanem Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a přednostou její V. interní kliniky, hlavním odborníkem Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky pro endokrinologii (a předsedou Endokrinologické společnosti SLS). Mohli bychom dlouze vyjmenovávat jeho další funkce (např. první místopředseda SLS, člen panelu expertů EU pro problematiku osteoporózy, a další) a ocenění a vyznamenání.

Je čestným členem naší odborné společnosti, je ale především vzácný člověk a přítel, podporovatel výborných vztahů mezi českými a slovenskými osteology a spiritus movens dalšího rozvoje klinické osteologie.

Na návrh výboru SMOS souhlasilo předsednictvo ČLS JEP jednohlasně s udělením nejvyššího ocenění, které Česká lékařská společnost může udělit zahraničnímu odborníkovi, Zlaté medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně profesoru Juraji Payerovi.


doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.

Docent Václav Vyskočil patří k zakládajícím členům Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP (SMOS). Je od jejího vzniku členem výboru společnosti, a to velmi aktivním členem. Vede jedno z největších pracovišť našeho oboru – Osteocentrum plzeňské fakultní nemocnice a plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Byl a je zapojen do nesčetného množství klinických studií a výzkumů. Často a velmi rád přednáší – a má co! Má neuvěřitelnou aktivitu – vymyslel, založil a po celou dobu historie naší odborné společnosti pořádá a organizuje kongresy Sekundární osteoporóza, legendární akce, které svou úrovní (a to především díky Václavu Vyskočilovi a jeho organizačním i odborným schopnostem) směle konkurují našim národním kongresům. Patří k vrcholovým znalcům problematiky měření kostní minerální hustoty a jeho „sbírka“ zajímavých nálezů nemá u nás konkurenci. Stál u zrodu Katedry Klinické osteologie IPVZ a je jejím tajemníkem a organizátorem předatestačních kurzů v klinické osteologii. Je dobře znám i v zahraničí – aktivně se účastní mnoha kongresů v nejrůznějších zemích světa.

Pro jeho mimořádné zásluhy o vznik a rozvoj našeho oboru se výbor SMOS rozhodl udělit docentu Václavu Vyskočilovi Čestné členství Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP.


prof. Eugene McCloskey, MD, FRCPI

Profesor Eugene McCloskey absolvoval lékařskou fakultu Trinity College v Dublinu v roce 1983. Získal specializace v endokrinologii a revmatologii a následně se výhradně zaměřil na metabolická onemocnění kostí. Je profesorem kostních nemocí u dospělých na Academic Unit of Bone Metabolism and Mellanby Centre for Bone Research at the University of Sheffield ve Spojeném královstí. Je také ředitelem MRC ARUK Center for Integrated Research in Musculoskeletal Aging (CIMA). Dále je členem evropského představenstva International Osteoporosis Foundation, tajemníkem Bone Research Society, předsedou ASBMR Ancillary Program Committee a předsedou National Osteoporosis Guideline Group Implementation Committee. Působí v redakčních radách odborných osteologických časopisů Osteoporosis International a Archives in Osteoporosis.

Podílel se na vývoji nástroje FRAX, algoritmů strategie léčby osteoporózy u různě rizikových pacientů, dále na tvorbě národních guidelines pro diagnostiku a léčbu osteoporózy, spolupracoval také na studiích využití bisfosfonátů u mnohočetného myelomu a karcinomu prsu. Mezi hlavní oblasti jeho současného výzkumu patří modely rizikových faktorů osteoporózy.

V roce 2016 mu byla udělena IOF Medal of Achievement, v roce 2018 ECTS Philippe Bordier Award

Doposud publikoval přes 600 odborných publikací s více než 55 000 citacemi.

Pro jeho mimořádné zásluhy v oblasti diagnostiky a léčby se SMOS ČLS JEP rozhodl udělit profesoru Eugenovi McCloskeymu Čestné členství Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP.


Štítky
Biochemie Dětská gynekologie Dětská radiologie Dětská revmatologie Endokrinologie Gynekologie a porodnictví Interní lékařství Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Radiodiagnostika Rehabilitační a fyzikální medicína Revmatologie Traumatologie Osteologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se