Slovo úvodem


Vyšlo v časopise: Clinical Osteology 2022; 27(4): 115
Kategorie: Slovo úvodem

Milé kolegyně, vážení kolegové,


na přelomu roku je vhodné si připomenout, co se podařilo (případně nepodařilo) v roce končícím a čeho bychom chtěli dosáhnout v roce přicházejícím.

Při pohledu zpět na končící rok nemohu nepřipomenout, že proběhly volby výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP. Výsledek voleb potvrdil, že členové SMOS jsou zřejmě s dosavadním výborem spokojeni, protože až na malé změny zůstal téměř ve stejném složení. Bereme to jako velký závazek.

Z toho končícího období chci připomenout především dvě odborné akce, obě na vysoké úrovni odborné i společenské. Těmito akcemi byly Celostátní konference Sekundární osteoporóza, tradičně pořádaná v Plzni, která byla především akcí českou (i když s potěšující účastí i dalších milých kolegů), a 25. kongres slovenských a českých osteologů, který již samozřejmě a tradičně byl akcí mezinárodní.

Konference Sekundární osteoporóza byla již čtrnáctou, tedy tradiční a velmi oblíbenou akcí. 44 přednášek a „Kulatý stůl“ zaujaly všechny posluchače mimo jiné i proto, že její organizátor pan docent Václav Vyskočil jako vždy pořádal anketu „Co byste si přáli, aby na Konferenci zaznělo“.

Dvacátý pátý, dá se tedy říci „jubilejní“, kongres slovenských a českých osteologů na Štrbském Plese, byl akcí mimořádně vydařenou. Bohatá účast, tentokrát i z České republiky, četné a výborné přednášky zahraničních hostů, a dokonce samostatný blok Bone Research in Austria potvrzují, že slovenská i česká osteologie jsou na vysoké úrovni a že mají i velmi dobré renomé ve světě. O perfektní společenské části není třeba ani mluvit – je u slovenských kolegů tradiční.

Za českou společnost musím (a dělám to rád) vyjádřit obdiv tomu, že se našim slovenským kolegům podařilo vypracovat Štandardný diagnostický a terapeutický postup „Osteoporóza“. Je to velmi zdařilé dílo na vysoké odborné úrovni umožňující další rozvoj oboru. A navíc je tento postup petrifikován Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky, což nesporně dramaticky zlepší jeho prosazení v praxi. Obdivuhodné!

Hlavním úkolem SMOS pro příští rok bude snaha o prosazení primárního screeningu osteoporózy u starší populace a aktivní zapojení ambulantních gynekologů a všeobecných praktických lékařů do diagnostiky i léčby. Vedení obou zmíněných odborností se nám podařilo přesvědčit a sami mají velký zájem.

Teď je ovšem potřeba udělat mnoho a mnoho dalších kroků – odborné specifikace k záchytu a diagnostice v terénu, proškolení v diagnostických metodách, uvolnění antiresorpční terapie pro všeobecné praktické lékaře a další a další. Výše zmíněný standardní postup připravený slovenskými kolegy nám může být příkladem. Doufejme, že překonáme i všechny byrokratické překážky.

 

Vážení přátelé,

využiji možnosti tohoto úvodníku, abych vám všem poděkoval za úsilí, které věnujete klinické osteologii, a především jejím pacientům. Přeji vám krásné, požehnané vánoční svátky, plné radosti a štěstí. Do počínajícího roku pak především pevné zdraví, sílu, optimismus a dobré přátele. Jistě tak činím za obě naše odborné společnosti.

S úctou,


prof. MUDr. Vladimír Palička CSc., dr. h. c.

předseda výboru SMOS

V Hradci Králové dne 19. prosince 2022


Štítky
Biochemie Dětská gynekologie Dětská radiologie Dětská revmatologie Endokrinologie Gynekologie a porodnictví Interní lékařství Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Radiodiagnostika Rehabilitační a fyzikální medicína Revmatologie Traumatologie Osteologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se