Definice osteoporotické (křehké) zlomeniny: stanovisko Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu České lékařské společnosti J. E. Purkyně (SMOS ČLS JEP)


Autoři: Pikner Richard 1,2,3;  Palička Vladimír 4;  Vyskočil Václav 5;  Zikán Vít 6;  Rosa Jan 7;  Kasalický Petr 7;  Horák Pavel 7;  Jenšovský Jiří 8;  Šenk František 9;  Bayer Milan 10;  Kutílek Štěpán 6;  Kuba Vít 11;  Broulík Petr 6
Působiště autorů: Oddělení klinických laboratoří, pracoviště kostního metabolizmu, Klatovská nemocnice a. s., Klatovy 1;  Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové 10;  Nemocnice Chomutov, o. z. – Krajská zdravotní, a. s., Chomutov 11;  Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň 2;  Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví, Fakulta zdravotnických studií 
Západočeské univerzity v Plzni 3;  Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FN Hradec Králové 4;  Osteocentrum, II. interní klinika LF UK a FN Plzeň 5;  Ambulance pro metabolická onemocnění skeletu a poruchy kalciového metabolismu, III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze 6;  Osteocentrum, Affidea Praha s. r. o., Praha 7;  Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha 8;  Osteocentrum, Nemocnice Havlíčkův Brod 9
Vyšlo v časopise: Clinical Osteology 2020; 25(2): 83-84
Kategorie: Doporučené postupy

Osteoporóza je definována od roku 1994 jako: „Onemocnění, které je charakterizované nízkou kostní hmotou a poruchou mikroarchitektury kostí, které vedou ke zvýšené lomivosti kostí a následně ke zvýšenému riziku zlomenin“ [1].

Kostní hmota je měřena pomocí dvouenergiového celotělového denzitometru a spolu s přítomností osteoporotické zlomeniny jsou základními nástroji při určení diagnózy osteoporózy. Osteoporotická zlomenina představuje jednak následek osteoporózy, ale stejně tak je i jedním z diagnostických kritérií [2].

Správné vyhodnocení prodělané zlomeniny pro určení, zda se jedná o osteoporotickou „křehkou“ zlomeninu, je proto naprosto zásadní.

Definice osteoporotické „křehké“ zlomeniny

Je to zlomenina vzniklá při minimálním úrazu jako následek snížené pevnosti kosti v tlaku a/nebo ve zkrutu, který by nevedl u normální „zdravé“ kosti ke zlomenině [3].

Klinicky lze osteoporotickou „křehkou“ zlomeninu definovat jako zlomeninu, která se vyskytuje v důsledku minimálního traumatu (např. pádu z výšky vstoje nebo při chůzi nebo nižší, např. pádu, ze sedu) nebo žádného identifikovatelného traumatu, při němž by u zdravého jedince zlomenina nevznikla [4].

Typické lokalizace: obratle, proximální femur, proximální humerus a zápěstí [5], ale osteoporotické zlomeniny se vyskytují také na dalších místech, jako jsou žebra, pánev, distální tibie (kromě kotníku) a distální femur [2,6].

Mezi neosteoporotické zlomeniny pak řadíme zlomeniny lebky, obličejových kostí, kotníků, prstů a drobných kostí rukou a nohou a čéšky [7].

Typické období vzniku je po 50. roce věku [7], což však nevylučuje vznik osteoporotických zlomenin dříve, především u sekundární a geneticky podmíněné osteoporózy nebo metabolických poruch kostí.

Z definice osteoporotické zlomeniny vyplývá, že má obdobnou mechanickou definici jako patologická zlomenina. Je tedy žádoucí v případě identifikace osteoporotické zlomeniny vyloučit patologickou etiologii, především nádorovou [6]. Přestože většina zlomenin je spojena s nízkou kostní hmotou, přesto v USA v roce 1997 představovaly patologické zlomeniny u nádorových onemocnění ne zcela nevýznamnou část zlomenin – 11 % všech zlomenin proximálního femoru, 17 % vertebrálních zlomenin a 8 % zlomenin distálního radia [8].

V případě nádorové etiologie patologické zlomeniny by pak měly být vykazovány diagnózy M90.7 Zlomenina kosti při novotvaru nebo M49.5 Zhroucení obratle při novotvaru spolu s diagnózou z kapitoly II. C00-D48 (http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html).

MUDr. Richard Pikner, Ph.D | richard.pikner@klatovy.nemocnicepk.cz | www. klatovy.nemocnicepk.cz

Received | Doručeno do redakce | Doručené do redakcie 9. 2. 2020

Received | Doručené do redakcie | Doručeno do redakce 9. 2. 2020


Zdroje

[World Health Organization]. Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis: report of a WHO study group (Rome from 22 to 25 June 1992). Dostupné z WWW: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/39142>.

Kanis JA, Johansson H, Cooper C et al. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. Osteoporos Int 2013; 24(1): 23–57. Dostupné z DOI: <https://doi.org/10.1007/s00198–012–2074-y>.

[World Health Organization]. Guidelines for preclinical evaluation and clinical trials in osteoporosis. World Health Organization Geneva 1998. Dostupné z WWW: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42088/9241545224_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Brown JP, Josse RG et al. 2002 clinical practice guidelines for the diagnosis and management of osteoporosis in Canada. CMAJ 2002;167(10 Suppl): S1–S34.

Vanasse A, Dagenais P, Niyonsenga T et al. Bone mineral density measurement and osteoporosis treatment after a fragility fracture in older adults: regional variation and determinants of use in Quebec. BMC Musculoskelet Disord 2005; 6: 33. Dostupné z DOI: <https://doi.org/10.1186/1471–2474–6-33>.

Warriner AH, Patkar NM, Curtis JR et al. Which Fractures Are Most Attributable to Osteoporosis? J Clin Epidemiol 2011; 64(1): 46–53. Dostupné z DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2010.07.007>.

Kanis JA [WHO Scientific Group 2007]. Assessment of osteoporosis at the primary healthcare level. Dostupné z WWW: <https://www.who.int/chp/topics/Osteoporosis.pdf>.

Melton LJ, Thamer M, Ray NF et al. Fractures Attributable to Osteoporosis: Report from the National Osteoporosis Foundation. J Bone Miner Res 1997; 12(1): 16–23. Dostupné z DOI: <https://doi.org/10.1359/jbmr.1997.12.1.16>.

Štítky
Biochemie Dětská gynekologie Dětská radiologie Dětská revmatologie Endokrinologie Gynekologie a porodnictví Interní lékařství Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Radiodiagnostika Rehabilitační a fyzikální medicína Revmatologie Traumatologie Osteologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se