Editorial


Vyšlo v časopise: Clinical Osteology 2018; 23(2): 49
Kategorie: 21. kongres slovenských a českých osteológov - 13.–15. 9. 2018, DoubleTree by Hilton Hotel, Košice, Slovensko

Vážení kolegovia, milí priatelia,

dovoľte mi, aby som Vás privítal na 21. kongrese slovenských a českých osteológov. Miestom nášho stretnutia sú tento rok Košice, ktoré sa hrdia titulmi Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2013 či ako prvé mesto na Slovensku titulom Európske mesto športu 2016.

Z môjho pohľadu v súvislosti s našim pravidelným kongresom predstavujú Košice pre tento rok krásne mesto pre už tradičnú výmenu odborných informácii, podporenú zaujímavým spoločenským programom. Je pre mňa už tradične veľkou cťou a radosťou, že kongresu sa zúčastňujú stovky odborníkov z oboch našich krajín. Svedčí to o dlhoročnej, excelentnej a nezištnej spolupráci odborných spoločností z Českej i Slovenskej republiky. Táto spolupráca podmieňuje vysokú odbornú úroveň ako i ľudský a spoločenský rozmer našich každoročných kongresov.

Verím, že program, ktorý sme pripravili Vás zaujme. Zdá sa nám vhodné, aby sme sa všetci zoznámili s mestom, v ktorom sa koná náš tohtoročný kongres. Preto sme si dovolili zaradiť na úvod prednášku pána Milana Kolcúna, známeho a vyhľadávaného turistického sprievodcu mestom Košice, v ktorej nás na základe svojich hlbokých znalostí zoznámi so zaujímavosťami z dejín mesta Košice i histórie jeho architektúry.

Hlavnými odbornými témami tohtoročného kongresu sú: problematika osteoporotických zlomenín, faktory ovplyvňujúce zlyhanie antiporotickej liečby, osteoporóza navodená farmakoterapiou, kvalita kosti v klinickej praxi, sekundárna osteoporóza ako aj samostatný blok metabolických ochorení kostí v detskom veku.

Som nesmierne hrdý na to, že v spolupráci s našimi priateľmi sme vytvorili aj samostatný zahraničný blok – blok Austrian Bone and Mineral Society. Teší ma tiež, že pozvanie opäť prijal aj pán prof. Vladyslav Povoroznyuk z Ukrajiny. Všetky ďalšie vybrané prednášky na tohtoročnom kongrese odrážajú aktuálny výskum i klinickú realitu v osteológii z oboch našich krajín.

Súčasťou odborného programu je i Sekcia zdravotných sestier, denzitometrických operátorov a laborantov. Pod odbornou garanciou SOMOK na nej odznejú veľmi kvalitné príspevky venované najmä diagnostickým a terapeutickým úskaliam.

Ako je dlhoročným zvykom, organickou súčasťou programu sú aj viaceré odborné sympóziá podporené edukačnými grantmi farmaceutických spoločností. Ich program je v súlade so zameraním kongresu a pod odbornou garanciou odbornej spoločnosti.

Oba spoločenské večery vytvárajú ďalší priestor na neformálne, priateľské stretnutia.

Na záver je pre mňa ešte veľkým potešením, že po vzájomných rokovaniach SOMOK a SMOS sa nám podarilo v súčasnej hektickej a pre odborné periodiká komplikovanej dobe zabezpečiť ďalšiu existenciu nášho spoločného odborného časopisu Osteologický Bulletin, ktorý bude odteraz vychádzať pod názvom CLINICAL OSTEOLOGY. Významná vďaka patrí najmä vydavateľstvu Facta Medica, s.r.o., menovito jeho predstaviteľom manželom Borisovi a Eliške Skalkovcom, ktoré bude zabezpečovať vydávanie nášho časopisu. Je pre nás veľkým záväzkom zachovať, či pokúsiť sa ešte zlepšiť odbornú úroveň a udržať časopis v renomovaných databázach. Už teraz sa teším na veľké množstvo kvalitných prác s problematikou metabolických ochorení kostí, sekundárnej osteoporózy, reumatológie, či muskuloskeltálnych a ortopedických ochorení.

Ctené dámy, vážení páni, milí priatelia, dovoľte, aby som nám všetkým zaželal prežitie príjemných, zmysluplných a novými vedeckými poznatkami nabitých kongresových dní.

Váš

Juraj Payer

prezident kongresu


Štítky
Biochemie Dětská gynekologie Dětská radiologie Dětská revmatologie Endokrinologie Gynekologie a porodnictví Interní lékařství Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Radiodiagnostika Rehabilitační a fyzikální medicína Revmatologie Traumatologie Osteologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se